Communicatie

Communicatie

Wij adviseren regelmatig over het verbeteren van de dienstverlening aan de klant. Het gaat daarbij om het opnieuw inrichten van de klantprocessen, het opstellen van een kwaliteitshandvest, het doorlichten van de dienstverlening (bijvoorbeeld middels Servqual), het uitvoeren/begeleiden van klanttevredenheidsonderzoeken, e.d. Onze adviezen zijn erop gericht om de klant centraal te stellen in de uitvoeringsprocessen.